Recerca

EEl Centre EU-Asia Globiz s’enfoca als següents temes prioritaris de recerca:

  • Necessitats, anàlisi de context, oportunitats de negocis, estratègies de màrqueting i avaluació del potencial de les empreses europees a l’Àsia i de les empreses asiàtiques a Europa.
  • Anàlisi integral fonamentat en les complexitats dels negocis a l’Àsia, l’economia política, la societat, la cultura i les seves interrelacions amb les institucions i el govern corporatiu.
  • Estudis en profunditat i avaluació dels models de lideratge moderns, de gestió i de negocis orientals aplicades per les corporacions asiàtiques.
  • Dinàmiques d’estratègies de triangulació de negocis conjuntament entre la UE, Àsia i altres regions emergents com l’Amèrica Llatina.
  • Negocis inclusius, Innovació Social i Estratègies de Negoci a la Base de la Piràmide amb especial focus a l’Àsia.
  • Ciència, Tecnologia, Innovació, i Ciutats Intel·ligents i Sostenibles.


La recerca es centra principalment -encara que no de forma exclusiva- a l’est d’Àsia (Xina, Corea, Japó), l’Índia i els països emergents del Sud Est asiàtic. El Centre emfatitza la investigació transregional i comparativa, oferint un enfocament interdisciplinari per a l’estudi de les realitats asiàtiques i els vincles que a partir d’aquí es poden construir.

Formació

El Centre ofereix formació amb una perspectiva global en:

  • Programes Executius dissenyats a mida específicament per facilitar a les empreses asiàtiques, europees i llatinoamericanes aprofitar les oportunitats del mercat global.
  • Mòduls Executius sobre Negocis a l’Àsia per als MBA, Màsters de Gestió o Cursos relacionats.
  • Conferències, Tallers i Seminaris sobre temes de màxima actualitat sobre negocis a l’Àsia.

Consultoria

El Centre ofereix assessorament, consultoria i serveis de coaching en internacionalització, màrqueting, innovació i cooperació empresarial per a empreses, organitzacions sense ànim de lucre i organismes públics tant de la UE com de l’Àsia